SNEL GELD VERDIENEN MET JE PC!

EuroClix

Tandartstarieven

Sinds begin dit jaar kunnen tandartsen hun eigen tarieven bepalen. Dit is een experiment, om te zien of een bezoek misschien lager uit zou vallen. Nu blijkt na het eerste kwartaal al, dat de tandartsen meer rekenen voor hun diensten. Gemiddeld zijn de kosten met 10% gestegen, volgens de Nederlandse Zorgautoriteit. Fleur Agema van de PVV wil zo snel mogelijk dit experiment een halt toe roepen. Ook de PvdA, SP en GroenLinks zijn het er hiermee eens. De NMT de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, is het hier niet mee eens. Zij zeggen dat de tarieven nauwlijks zijn gestegen en dat het onderzoek te kort duurt. De minister wil toch snel verandering zien en ik citeer:Ik roep de sector met klem op om hierin duidelijke verbeteringen te realiseren en zal ondertussen voorbereidingen treffen om in november 2012 – indien de marktscan van de NZa dan geen verbeteringen laat zien – het experiment met de vrije prijsvorming in de mondzorg in 2013 te kunnen beëindigen.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

U kunt geen reactie plaatsen.