SNEL GELD VERDIENEN MET JE PC!

EuroClix

Als student besparen met geld lenen

Het volgen van een studie kost veel geld en wordt naar het zich laat aanzien alleen nog maar prijziger. De kosten van huisvesting voor studenten en de opleidingskosten nemen steeds meer toe en met een simpele basisbeurs is het onmogelijk om alle kosten van de studie te betalen. De studenten worden daarin tegemoet gekomen door naast de basisbeurs een studielening van de overheid te kunnen ontvangen. Echter kunt u zelfs geld verdienen als student met de lening.

Omdat de rente op een studielening vrij laag is zijn er verhalen bekend dat slimme studenten geld verdienen door het geld te gebruiken om (zonder risico) te investeren. Uiteraard is dit niet voor iedereen weggelegd en niet te bedoeling van een studielening. Geld verdienen of geld besparen doet u dus eigenlijk door GEEN lening aan te gaan en zoveel mogelijk proberen te verdienen en hiermee de studie te betalen. Dit zal altijd goedkoper zijn. Hieronder leest u algemene informatie over geld lenen als student.

Krediet voor studenten

Met krediet voor studenten wordt een lening bedoeld, die afgestemd is op de wensen en eisen van studerenden. Studenten hebben er vaak moeite mee om financieel rond te komen en de overheid biedt de studenten de gelegenheid om naast de basisbeurs en eventueel aanvullende beurs ook nog een krediet te ontvangen in de vorm van een studielening.

De speciale studentenlening kan alleen aangevraagd worden door een student, die daadwerkelijk een opleiding volgt, waarvoor ook recht zou bestaan op een basisbeurs. Deze studentenlening hoeft pas na afronding van de studie te worden afbetaald en heeft het lage rentepercentage zeker als voordeel. Het is voor studenten dan ook voordeliger om bij het DUO een lening te nemen dan een krediet aan te vragen bij een bank.

Andere leningen voor studenten

Studenten die goedkoop geld willen lenen, kunnen op zoek gaan naar familie of vrienden, die hen een onderhandse lening willen verstrekken. Ouders met voldoende financiële draagkracht kunnen het geld lenen tegen een klein bedrag aan rente of zonder dat er rente berekend wordt. In elk geval staat het alle partijen bij een onderhands lening vrij om zelf invulling te geven aan de voorwaarden.

Geld verdienen met lening van DUO

Het rentepercentage van de studielening van DUO ligt in verhouding met het rentepercentage van bankkredieten erg laag. Door van de studielening gebruik te maken en deze weg te zetten op een spaarrekening, kan dat winstgevend zijn. Het rentepercentage van de spaarrekening zal dan uiteraard wel hoger moeten liggen dan het rentepercentage van de lening.

Voordelen en nadelen studielening

Een studentenlening kan snel en eenvoudig worden aangevraagd bij DUO-IB-Groep, zodat de student snel over extra geld kan beschikken. Het lage rentepercentage is een voordeel van de studentenlening, maar er moet niet vergeten worden dat ook deze lening in de toekomst toch echt zal moeten worden afbetaald. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de studielening na afloop van de studie geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden. Wel is het mogelijk om de studielening na de studie op basis van de eigen financiële draagkracht af te lossen. De rente zal na afloop van de studie in elk geval steeds voor vijf jaar worden vastgesteld. Het maximale leenbedrag is afhankelijk van het schooltype en de woonsituatie. Als een student een paar maanden krap komt te zitten, is het ook mogelijk om tijdelijk van de studielening gebruik te maken om deze na een aantal maanden weer stop te zetten.

U kunt geen reactie plaatsen.